โปรแกรมสพป.สก2  

   

256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1947404
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
214
3506
3720
1927064
58403
85330
1947404

IP คุณ : 54.80.97.221
วันนี้: 22-05-2018 เวลา: 02:02
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

นางวันเพ็ญ อรัญ

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details
  1. นางวันเพ็ญ  อรัญ   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เลขที่ตำแหน่ง อ. 43

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้

                   1.1  รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสนอความเห็นสรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาและ

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   1.2  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

1.3  งานส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร

                   1.4  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

                          1.4.1  งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน

                   1.5  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม

                          1.5.1  โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม

1.5  งานประสานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                           1.2.1  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.

          1.3  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.3.1  ประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่นเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

1.3.2  งานการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   1.4  งานประสานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชากลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตาม...

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จ [ ... ]

เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการปราบปราม การทุจริต ประจำปี 2561กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัต...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น กลุ่มนโยบา [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
   

ประกาศสจรตเขต 2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

lis

   

li

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

456145

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

istatistik grafik

                                                                ประกันคุณภาพ

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

2

   

Untitled

   

                                                      กจกรรม

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.