256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

2478681
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1555
3094
1555
2453492
32151
105968
2478681

IP คุณ : 34.228.41.66
วันนี้: 10-12-2018 เวลา: 12:57
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 2

Details

        new1    การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

alto falante 318 37556ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

alto falante 318 37556 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (DLIT) คลิก

hot 1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) คลิก

new1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2561        

 

10anidot5b  ตุลาคม60          10anidot5b พฤศจิกายน60     10anidot5b ธันวาคม60  10anidot5b  มกราคม61 

   

10anidot5b  มีนาคม61           10anidot5b เมษายน61                10anidot5bพฤษภาคม61                    

new1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ_0001      คลิก             

10anidot5b แผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)_NEW คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อ คอมcc 2561 คลิก

10anidot5b แผนจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2561     คลิก         

new1 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก 

                       new1   ราคากลาง

10anidot5b ราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2561 คลิก

10anidot5b ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิก

10anidot5b ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน  คลิก

10anidot5b ราคากลางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา cc 2561  คลิก

10anidot5b ราคากลางจัดพิมพ์ข้อสอบกลาง_NEW  คลิก

10anidot5b ราคากลางรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)_NEW  คลิก

10anidot5b ราคากลางระบบปฏิบัติการ 2560 คลิก

new1 ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

10anidot5b   คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ        คลิก   

10anidot5b ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง คลิก

10anidot5b แบบฟอร์มทะเบียนคุมสินทรัพย์ คลิก

10anidot5b แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ คลิก

10anidot5bเอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย คลิก

 

  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

10anidot5b ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

  10anidot5bประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

 10anidot5b รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเียนการสอน ปี 2560 คลิก

    hot 1 ราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) 2560  คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คลิก

10anidot5b แผน e-bidding คอม cc 2560 คลิก

10anidot5b แผน e-bidding DLIT 2560 คลิก

10anidot5bแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ cc คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2560 คลิก

10anidot5b  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก

 

  การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

10anidot5b ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

  10anidot5bประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน คลิก

 10anidot5b รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ คลิก

 

 

                     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2559

      ตุลาคม58     พฤศจิกายน58   ธันวาคม58    มกราคม59     กุมภาพันธ์59   มีนาคม59  

      เมษายน59   พฤษภาคม59    มิถุนายน59   กรกฎาคม59   สิงหาคม59     กันยายน59  

     ตุลาคม 59      พฤศจิกายน 59   ธันวาคม 59   

     มกราคม 60    กุมภาพันธ์ 60   มีนาคม 60     เมษายน 60     พฤษภาคม 60   มิถุนายน 60

     กรกฎาคม 60  สิงหาคม 60    กันยายน 60

10anidot5b  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิก

10anidot5b  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก

10anidot5bตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คลิก

   

 

 

 

 

   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชากลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตาม...

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จ [ ... ]

เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการปราบปราม การทุจริต ประจำปี 2561กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัต...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น กลุ่มนโยบา [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
   

ประกาศสจรตเขต 2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

emc1

   

133648

   

logo12

   

Pisa 201811

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

li

   

istatistik grafik

                                                                ประกันคุณภาพ

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

   

2

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.