กลุ่มตรวจสอบภายใน

Details
Published on Tuesday, 05 March 2019 22:40
Written by Super User
Hits: 3657

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบการดำเนินโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน, โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561 โดยออกตรวจสอบโรงเรียนนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 โรงเรียน 

f1

6 7