ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

Details
Published on Friday, 02 March 2018 14:09
Written by กลุ่มงาน ICT
Hits: 10805

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีนายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุชิน พันธุมจินดา รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต  2 ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการาจัดทำประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

S 20652062
S 20652064
340078
340084
S 20652066
S 20652065