กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชา

Details
Published on Sunday, 11 March 2018 19:31
Written by กลุ่มงาน ICT
Hits: 10666

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชา โดยมีนายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2
เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุชิน
พันธุมจินดารอง.ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารโรงเรียน และครูในอำเภออรัญประเทศ ตาพระยาและโคกสูง ณ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว
เขต 2

 

S 20815880

S 20815886

S 20815882

S 20815888

S 20815890

S 20815892

S 20815893

S 20815880