256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

2048078
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1356
4233
21218
2002045
75737
83340
2048078

IP คุณ : 54.166.233.99
วันนี้: 24-06-2018 เวลา: 13:45
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

นายวริทธิ์ จารุเกษม 0803340722

Details

5.  นายวริทธิ์  จารุเกษม  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  อ.47

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  ดังนี้

                   5.๑  งานส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอานามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี

ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น

                             5.1.1  กีฬาและนันทนาการ

                                       1)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬา  นันทนาการ

และการท่องเที่ยว

2)  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา

                                       3)  ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬา

ชนิดต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศ

                                       4)  ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพี่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

                                       5)  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง นาฏศิลป์  ศิลปะ  การท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา  การอ่าน  เขียนหนังสือ  ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ

                             5.1.2  งานสภานักเรียน  ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา

                             5.1.3  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

                            5.1.4  ทักษะชีวิต

                   5.2  ประสานงานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                             5.2.1  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             5.2.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     5.3  งานส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ในโรงเรียน

  5.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชากลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตาม...

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จ [ ... ]

เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการปราบปราม การทุจริต ประจำปี 2561กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัต...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น กลุ่มนโยบา [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
   

ประกาศสจรตเขต 2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

lis

   

li

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

456145

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

istatistik grafik

                                                                ประกันคุณภาพ

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

2

   

Untitled

   

                                                      กจกรรม

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.