โปรแกรมสพป.สก2  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1460870
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
2020
2130
4150
1438697
53388
60359
1460870

IP คุณ : 54.196.127.107
วันนี้: 21-11-2017 เวลา: 11:47
   

นายวริทธิ์ จารุเกษม 0803340722

Details

5.  นายวริทธิ์  จารุเกษม  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  อ.47

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  ดังนี้

                   5.๑  งานส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอานามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี

ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น

                             5.1.1  กีฬาและนันทนาการ

                                       1)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬา  นันทนาการ

และการท่องเที่ยว

2)  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา

                                       3)  ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬา

ชนิดต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศ

                                       4)  ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพี่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

                                       5)  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง นาฏศิลป์  ศิลปะ  การท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา  การอ่าน  เขียนหนังสือ  ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ

                             5.1.2  งานสภานักเรียน  ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา

                             5.1.3  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

                            5.1.4  ทักษะชีวิต

                   5.2  ประสานงานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                             5.2.1  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             5.2.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     5.3  งานส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ในโรงเรียน

  5.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

-ว่าง- 

 

   

updated click here 1436940621

li

   

2

   

updated click here 1436940621

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled 1

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

pp1

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

Untitled

   

7ur1                                  

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.