ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา

Details
Published on Thursday, 08 February 2018 22:09
Written by กลุ่มนโยบายและแผน
Hits: 11339

new1วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติดตามระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ติดตาม แก้ไขปัญหา แนะนำและให้คำปรึกษากับสถานศึกษาในสังกัด อ.โคกสูง โรงเรียนในอำเภอโคกสูงได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ครบทุกโรงเรียน...ประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
22

11

33

44

55

66

77

88