โปรแกรมสพป.สก2  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1468071
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1251
4265
11351
1438697
60589
60359
1468071

IP คุณ : 54.224.168.206
วันนี้: 23-11-2017 เวลา: 08:46
   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Details

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

 1. วิสัยทัศน์

“คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

 2. พันธกิจ

          1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

 3. เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่สากล

2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่คุณภาพสากล

4. กลยุทธ์

         1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

         2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

         3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5. จุดเน้น

         1. ด้านผู้เรียน

         2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

         3. ด้านการบริหารจัดการ

            

         

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

-ว่าง- 

 

   

updated click here 1436940621

li

   

2

   

updated click here 1436940621

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled 1

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

pp1

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

Untitled

   

7ur1                                  

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.