256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

2630561
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
3126
3586
14234
2592990
80740
103291
2630561

IP คุณ : 54.209.202.123
วันนี้: 24-01-2019 เวลา: 17:24
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

พิธีเปิดโครงการอบรมครูเพื่อการสื่อสารภาษาไทย - กัมพูชา

Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดการอบรมครูเพื่อการสื่อสารภาษาไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย อมรสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะที่มาอบรมจากประเทศกัมพูชา และได้รับเกียรติจาก นายสเดิง ตงเฮิง หัวหน้าสำนักงานการศึกษาเยาวชนและกีฬาจังหวัดบันเตียเมียนเจย มาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ และการนี้ นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน 
ซึ่งการจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) เตรียมความพร้อมด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านในโรงเรียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดบนเตียเมียนเจย 
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 อบรมครูเพื่อการสื่อสารภาษาไทย-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้กำหนดให้จัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม ณ สพป.สระแก้ว เขต 2
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้วยการเรียนรู้จากสถานที่จริง เช่น โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หรือร้านขายสินค้า
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ฝึกทักษะ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และสวนสัตว์ช่องกล่ำบน อำเภอวัฒนานคร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม ณ สพป.สระแก้ว เขต 2
ระยะที่ 2 หลังจากอบรมแล้วครูประเทศไทยนำไปขยายผลกับนักเรียนในโรงเรียน โดยครู 1 คน ต่อนักเรียน 30 คน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครูประเทศไทย จำนวน 30 คน คณะครูประเทศกัมพูชา จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน โดยใช้วิธีการจับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เรียนรู้จากสถานที่จริง จำนวน 20 บทเรียน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจากประเทศไทย ทำหน้าที่สื่อสาร ดูแล ช่วยเหลือการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
  (ท่านสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ทาง facebook ชื่อเพจ  ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2)

IMG 1603

IMG 1665

IMG 1831

IMG 1841
IMG 1878

   

ประกาศสจรตเขต 2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

emc1

   

133648

   

Pisa 201811

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

li

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

   

2

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.