โปรแกรมสพป.สก2  

   

256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1947850
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
660
3506
4166
1927064
58849
85330
1947850

IP คุณ : 54.80.81.223
วันนี้: 22-05-2018 เวลา: 07:13
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

'การประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2

Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  จัดประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยได้จัดให้มีการนำโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน O-NET สูงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนให้กับผู้บริหาร  ครู ซึ่งได้แก่ ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแอก  3 กลุ่มสาระ  (ไทย คณิตฯ วิทย์ฯ) โรงเรียนบ้านไทยสามารถ (อังกฤษ) และโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข (สังคมฯ) โดยการนำของ นางสาวนรารักษ์  ประดุจพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก  และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนำของ นางฉวีวรรณ  แผ่วตะคุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ  2 กลุ่มสาระ (ไทย – สังคม)  โรงเรียนบ้านหนองปรือ (วิทย์ฯ )  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  (คณิตฯ)  และโรงเรียนวัดพุทธิสาร (อังกฤษ)  การนี้  นายบรรลุ  ดารา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานดำเนินการประชุม และได้มอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สู่การปฏิบัติต่อไป  และนอกจากนี้  ยังมีข้อราชการจากกลุ่มงานต่าง ๆ มาแจ้งข้อราชการ ได้แก่  กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นายอัมพล  หันทยุง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ชี้แจงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning Community)การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  และกลุ่มนโยบายและแผน โดยนายสุชิน  พันธุมจินดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรื่อง การจัดการศึกษาของเด็กระดับอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ในภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ประชุมครูในส่วนของอำเภอตาพระยา จัดขึ้น ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตาพระยา และในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ประชุมครูในเขตอำเภออรัญประเทศ  และอำเภอโคกสูง  จัดขึ้น ณ ห้องเพชรบูรพา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม  2560 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560  ครูในอำเภอัฒนานคร ณ ห้องประชุมราชาวดี  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา (ท่านสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ทาง facebook ชื่อเพจ ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่ https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2-337786796368757/?fref=ts)

18485420 836598919820873 4458160943940604441 n

   

ประกาศสจรตเขต 2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

lis

   

li

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

456145

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

istatistik grafik

                                                                ประกันคุณภาพ

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

2

   

Untitled

   

                                                      กจกรรม

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.