สระแก้ว 2 ลงนาม ข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Details
Published on Thursday, 14 March 2019 12:02
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 215

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจและนโยบาย เพื่อที่จะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 14 คน และได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของทุกท่าน พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 10 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 ภาพ/ข่าว...ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 (ติดตามข่าวเพิ่มได้ที่ www.obec.go.th หัวข้อ ข่าวส่วนภูมิภาค ภาคกลาง/ภาคตะวันออก)

mou0

mou1

mou2

mou3

mou5

mou6

mou9

mou10

mou7

mou8

mou4

mou11