สระแก้ว 2 พัฒนาศักยภาพครูวิทย์ฯ

Details
Published on Tuesday, 12 March 2019 09:15
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 153

วันที่ 9 มีนาคม 2562 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการที่สอดคล้องกัลป์ความต้องการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาศาสตร์ได้นำความรู้และกระบวนการเรียนรู้มาบูรณาการในกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเรียนรู้กับคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  

sice2

sice3

sice4

sice6

sice7

sice8

sice9

sice10

sice11

sice12

sice13

sice14

sice15

sice16

sice1