สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจข้อสอบแบบเขียน

Details
Published on Thursday, 07 March 2019 11:30
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 163

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบและตรวจข้อสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                ภาพ/ข่าว..ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

meeting1

meeting4

meeting2

meeting3

meeting5

meeting6

meeting7

meeting8

meeting9

meeting10

meeting1