256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

2737650
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1903
4391
21023
2690785
79907
107922
2737650

IP คุณ : 34.229.175.129
วันนี้: 23-02-2019 เวลา: 11:28
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ 2560

User Rating:  / 0
Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 แจ้งสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ใหม่ เนื่องจาก สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่สามารถขอได้ โดยให้ขอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และเพื่อความรวดเร็วของข้อมูลให้ส่งข้อมูลในรูป Excel  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ

n:แจ้งสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558

User Rating:  / 0
Details

แจ้งโรงเรียนเรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Attachments:
Download this file (book.pdf)book.pdf[หนังสือนำ]59 kB
Download this file (math3.pdf)math3.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบคณิตป.3]141 kB
Download this file (math6.pdf)math6.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบคณิตป.6]148 kB
Download this file (science3.pdf)science3.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบวิทย์ป.3]142 kB
Download this file (science6.pdf)science6.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบวิทย์ป.6]146 kB

lการคัดเลือกรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558

User Rating:  / 0
Details

แจ้งประชาสัมพันธ์ รร.ในสังกัด อีกครั้งนะคะ 

ตามหนังสือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 ที่ศธ 5109.04154/066 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 แจ้งประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 ไปยังรร.แล้วนั้น


บัดนี้ใกล้กำหนดระยะเวลาในการปิดรับผลงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ส่งผลงานและผลการคัดเลือกไปยังกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาของท่าน รีบดำเนินการ เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดำเนินการคัดเลือกผลส่งมายังเขตต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 037-232901

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือและแบบฟอร์มได้ที่ http://kspsk2.circlecamp.comหรือข้อมูลด้านล่างนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนทุกสังกัด สพป. เอกชน สพม. ท้องถิ่น
กศน. และอาชีวศึกษา ในเขตอำเภออรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยาและโคกสูง
ร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์ http://kspsk2.circlecamp.com  
 

หนังสือนำแจ้งรร. ครูดีมีจรรยาบรรณ 2558
ประกาศครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4
แผนผังการส่งแบบเสนอเพื่อขอรับรางวัล

1 แบบเสนอ ประเภท ครู 2558

2 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 2558

3 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารการศึกษา 2558

4 แบบเสนอ ประเภท ศึกษานิเทศก์ 2558

ข้อบังคับ จรรยาบรรณ2556 แนบท้ายประกาศ

ข้อบังคับ แบบแผนพฤติกรรมฯ แนบท้ายประกาศ

์์ืN:ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ ฯ

User Rating:  / 0
Details

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังไฟล็ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (private.pdf)private.pdf[หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน]94 kB

TA:การคัดเลือกเด็กดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2559

User Rating:  / 0
Details

สพป.สระแก้ว เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีสระแก้ว" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (book1.pdf)book1.pdf[หนังสือนำ]121 kB
Download this file (book2.doc)book2.doc[เอกสารแนบ]133 kB
   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชากลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตาม...

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จ [ ... ]

เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการปราบปราม การทุจริต ประจำปี 2561กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัต...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น กลุ่มนโยบา [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
   

ประกาศสจรตเขต 2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

emc1

   

133648

   

Pisa 201811

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

li

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

   

2

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.