คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรสพป.สระแก้ว เขต 2

Details
Published on Friday, 15 February 2019 15:34
Written by Super User
Hits: 386

กลุ่มอำนวยกา

titi              kovv1             pasuu1              namol1               ball11           


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

navap            pen               koyy11              sinee11             


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

panuu          nokkkk           varit                      


กลุ่มนโยบายและแผน

jira          vannnn             jumm           lug          napoll           sai


กลุ่มบริหารงานบุคคล

narong           sujit               pisna11               bnoo           pakong               panaw          kame          kanraya


กลุ่มนิเทศติดตามและประมวลผล

banruu         supa           pondee             pec          wanna         vijitcayat         chat          junya             keng         pornsu          noyypiboon         sara           niponn             aun

หน่วยตรวจสอบภายใน

pleeee        yingg


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

                                   piboon         lug

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

                                                          pakong


กลุ่มกฎหมายและคดี

                                                         sujit