asean01asean_thaiasean_brunaiasean_cambodiaasean_indonesiaasean_laoasean_malaysiaasean_myanmarasean_vietnam

ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1

 

กิจกรรมเขต  

สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2557
15 มิ.ย. 2557 08:56สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2557

11 มิถุนายน 2557  ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานดำ [ ... ]

อ่านต่อ..
สพป.สระแก้ว เขต 2 บรรจุครู รอบ 2
15 มิ.ย. 2557 08:41สพป.สระแก้ว เขต 2 บรรจุครู รอบ 2

9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.45 น. ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่ [ ... ]

อ่านต่อ..
พิจารณากลั่นกรองประเมินค่างานเชี่ยวชาญ
15 มิ.ย. 2557 08:53พิจารณากลั่นกรองประเมินค่างานเชี่ยวชาญ

10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00น. ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้ [ ... ]

อ่านต่อ..
การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
15 มิ.ย. 2557 08:36การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.10 น. ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  [ ... ]

อ่านต่อ..
ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนพวงคราม
15 มิ.ย. 2557 08:50ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนพวงคราม

10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เย [ ... ]

อ่านต่อ..
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเมียนเจย
15 มิ.ย. 2557 08:27ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเมียนเจย

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน  2557  ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ [ ... ]

อ่านต่อ..
ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียน
15 มิ.ย. 2557 08:44ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียน

9 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น.  ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เ [ ... ]

อ่านต่อ..
พิธีส่งมอบแท็บเล็ต ม.1
02 มิ.ย. 2557 10:46พิธีส่งมอบแท็บเล็ต ม.1

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานใน [ ... ]

อ่านต่อ..

otepc

กิจกรรมของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านกุดเวียน

      วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557   วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านกุด [ ... ]

โรงเรียนบ้านเขาจาน

วันที่  12  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านเขาจาน  ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่ [ ... ]

โรงเรียนบ้านกุดเวีียน

      วันภาษาไทย ประจำปี 2557            โรงเรียนบ้านกุดเวียน ได้จั [ ... ]

โรงเียนบ้านบุกะสัง
โรงเียนบ้านบุกะสัง

นางประนอม สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง พร้อมด้วยคณะครู จัด [ ... ]

ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ร [ ... ]

โรงเรียนบ้านกุดเวียน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน

ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายวินัย ส [ ... ]

โรงเรียนบ้านโครกเพร็ก
โรงเรียนบ้านโครกเพร็ก

โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก   โรงเรียนบ้านโคกเพร็กได้เข้าร่วมกิจกรรม  โร [ ... ]

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

วันที่ 18-20 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ได้จัดกิจกรรม "สิงห์สร้างฝัน ปันร [ ... ]

สอบ สสวท. 

 สมัครสอบวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2557

new icon   หนังสือแจ้ง  
new  เวบไซต์สมัครสอบ  
new  เวบไซต์สมัครสอบ     
 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1

เข้าสู่ระบบ