asean01asean_thaiasean_brunaiasean_cambodiaasean_indonesiaasean_laoasean_malaysiaasean_myanmarasean_vietnam

ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1

 

กิจกรรมเขต  

อบรมการส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอ...
11 ก.ย. 2557 09:56อบรมการส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ร.ร.เอกชน

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดอบรมการส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการป [ ... ]

อ่านต่อ..
การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
07 ก.ย. 2557 11:16การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานัั้น ผู้บริหารสถ [ ... ]

อ่านต่อ..
สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า
10 ก.ย. 2557 08:44สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้า

วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนร่มเกล้า นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต [ ... ]

อ่านต่อ..
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
06 ก.ย. 2557 09:15การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ติ [ ... ]

อ่านต่อ..
สพฐ. ติดตามและศึกษาการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ ...
09 ก.ย. 2557 08:06สพฐ. ติดตามและศึกษาการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ 2 ของสระแก้ว เขต 2

วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมรกต ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระ [ ... ]

อ่านต่อ..
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่สระแก้ว เขต 2
06 ก.ย. 2557 07:53การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่สระแก้ว เขต 2

วันที่  3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึ [ ... ]

อ่านต่อ..
การพิจารณางบประมาณสิ้นปีงบประมาณ 2557
08 ก.ย. 2557 07:48การพิจารณางบประมาณสิ้นปีงบประมาณ 2557

วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ป [ ... ]

อ่านต่อ..
ประชุมกลั่นกรองการกำหนดวิชาเอกในสถานศึกษ...
06 ก.ย. 2557 07:51ประชุมกลั่นกรองการกำหนดวิชาเอกในสถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ป [ ... ]

อ่านต่อ..

otepc

กิจกรรมของโรงเรียน 

โรงเรียนร่มเกล้า นิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนร่มเกล้า นิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

  โรงเรียนร่มเกล้า ได้รับเกียรติ
จากกระทรวงศึกษาธิการให้
เข้าร่วมจัด [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ส่งเสริมให้ผู้เรีย [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน บ่อเลี้ยงปลาตามหล [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำนวยการสอนโดย นายน [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง จัดโครงการพัฒนาคุณ [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำนวยการสอนโดย  นา [ ... ]

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำนวยการสอนโดย นายน [ ... ]

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับปฐมวัย
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับปฐมวัย

โรงเรียนร่มเกล้า ร่วมกับชุมชน  จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับปฐมวัย ใน [ ... ]

สอบ สสวท. 

 สมัครสอบวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2557

new icon   หนังสือแจ้ง  
new  เวบไซต์สมัครสอบ  
new  เวบไซต์สมัครสอบ     
 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1

เข้าสู่ระบบ