ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

9 ก.ค. 2562 : 14:32 / 19 10

นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบเกียรติบัตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทุกคน...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

9 ก.ค. 2562 : 13:47 / 19 13

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายกำพล  กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2562

8 ก.ค. 2562 : 11:27 / 16 13

กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 และการพัฒนาการศึกษาด้วย DLTV  ในโรงเรียนขนาดเล็ก...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

18 มิ.ย. 2562 : 16:39 / 19 23

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

31 พ.ค. 2562 : 15:09 / 11 49

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด...

ข่าวกิจกรรม

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

31 พ.ค. 2562 : 14:20 / 13 31

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุม ITA ทางไกลผ่านระบบ Video Conference

3 พ.ค. 2562 : 11:27 / 13 47

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอตาพระยา

6 มี.ค. 2562 : 10:36 65

การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอตาพระยา...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 3 IP
เมื่อวาน : 17 IP
สัปดาห์นี้ : 3 IP
เดือนนี้ : 419 IP
ปีนี้ : 3514 IP
ทั้งหมด : 4341 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)