ข่าวกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11 พ.ย. 2562 : 16:27 / 12 26

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายจุมพล สว่างสาลี ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ที่ปรึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายส...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

7 พ.ย. 2562 : 15:53 / 8 23

กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมความร่วมมือจัดทำแผนฯ 2563 โดยประธานกลุ่มเครือข่ายและฝ่ายวิชาการกลุ่ม

7 พ.ย. 2562 : 15:44 / 13 26

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา  2562 โดยการมีส่วนร่วมจากประธานและฝ่ายวิชาการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา...

ข่าวกิจกรรม

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

16 ต.ค. 2562 : 15:44 / 19 53

คณะบุคลากรจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...


ข่าวกิจกรรม

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

16 ต.ค. 2562 : 15:41 / 16 54

คณะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำโดย นายสุรเดช น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่สุจริตและโรงเรียนสุจริ...

ข่าวกิจกรรม

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

10 ต.ค. 2562 : 10:41 / 19 0

นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...


ข่าวกิจกรรม

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

10 ต.ค. 2562 : 10:36 / 19 131

นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

ข่าวกิจกรรม

สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบทเรียนการประเมิน ITA

10 ต.ค. 2562 : 09:41 / 19 60

นายชนิด ปาปะโลม และนายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 32 IP
เมื่อวาน : 17 IP
สัปดาห์นี้ : 75 IP
เดือนนี้ : 669 IP
ปีนี้ : 669 IP
ทั้งหมด : 8177 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)