แข่งขันทักษะทางวิชาการ 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศคึกษา สระแก้วเขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2561

http://www.skarea2.go.th/finalssk2/  ------- การเงิน
http://www.skarea2.go.th/tesstsk2/   ------- กลุ่มตรวจสอบภายใน
http://www.skarea2.go.th/planssk2/    ------- กลุ่มนโยบายและแผน
http://www.skhttp://www.skarea2.go.tharea2.go.th/Promotssk2/  ------- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
http://www.skarea2.go.th/Superssk2/   ------- กลุ่มนิเทศ
ความคิดเห็น