การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม

ทางกลุ่ม ict ได้จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มทุกกลุ่ม จึงให้ทางกลุ่มส่งเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุม conference สพป.สระแก้ว เขต 2

วันที่ 4 ธันวาคม  2561   ทางกลุ่ม ict สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มทุกกลุ่ม 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดส่ง นางสาวณัฐกฤษตา  ลายประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม เพื่อสะดวกต่อการให้โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกดาวน์โหลดและรับรู้ข่าวสาร
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น