• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 32

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

16 ธ.ค. 2562 : 15:31 / 1 29

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ...

ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)

21 พ.ย. 2562 : 13:22 36

สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีรับมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

15 ต.ค. 2562 : 15:07 / 7 34

พิธีรับมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ...

ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

15 ต.ค. 2562 : 15:04 / 1 30

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...


ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

15 ต.ค. 2562 : 15:02 / 1 52

โครงการพัฒนาบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง...

ข่าวกิจกรรม

TEPE Online

15 ต.ค. 2562 : 14:59 / 2 57

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online หลักสูตรเพื่อเลื่อนวิทยฐานนะเชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 2 ระยะที่ 3...